v.1.10

keskiviikko 1. marraskuuta 2017
HÄÄITKUJA

"Ko eivät unohtelleet miun lankoni laaiteltuiset
eivätkö lakanneet minnuu lankoni laukomaiset
ko mie olisin tuskissa tukehtunut
ko mie olisin murheen kaa murtunut
ko ne siivittelivät minnuu onnetointa
liehyttelivät minnuu leinakasta".

[neito kiittää sulhasen sukua, kerätty Inkerissä Väikylässä]
     
"Erottelen ehoteltuni
leivästäni liekuteltuni
kaotan karpaloiseni siun
erovein, oluven keitän
vieryt vierimäiseni
veeraal poolel
o lahke laaiteltuni
pie suu sulliaine sukimaiseni
kieli ain kerkiännä
pure oma keeli kiinni
viha käy ettee".

[emo neuvoo neitoa mesijuomaa keittäessään, kerätty Inkerissä Väikylässä]

"Noize kalliini kukaz iloza ylieliesi
tyttärikuo tilalta viimine yö
i pajata mitä näid uneza ädä ja ennee taloza
viimizie tyttärikuo yö
et siä ollu nukkunnu linnu unta makaama 
vietit kazee yö tsipeil tsynelillä ja raskail henkäyhsiillä
lazzit kultakudrid omaz voimakkai pihtoi myö
i kui se sinu syä tukub nuoriza rintoiza
raskaz lahgota ädä ennie talossa
i syntymäsihassa sirkkulaine
ko vooragoitan voora taluo pallopäivissä".

[emo itkee neidolle hääpäivän aamuna, neidon näkemistä unista ennustetaan, kerätty Inkerissä Pummolan kylässä]
     
"Suuret kiitokset sukiaisein
kun lämmitit metoisen saunan
la kysyn kylvöttäjäisen
vieläk toit koivut korottajaisen
kuivalt kankahalta kantajaisen
vai toit soosta sorittajaisen
otit ojast ottajaiseen
ku otit ojast ottajaiseen
siis lienöö vetoi-onni
onnettomalle itselleen".

[neito itkee emon kaulassa häitä edeltävänä iltana, neidonkylyssä käytetyistä vastoista ennustetaan, kerätty Inkerissä Oussinmäen kylässä]
     
"A miksipä levitittä miun leeminät leinäkkään
i miksipä harotitta miun hapeneen heikoinhalukkaan
i onha miul kaks kättä kytöväl itsellään
i viis sormija sorttunehella itsellään
i kylhä miä olliisin i harotelt hapenehheen heikoinhalukas
i kylhä miä olliisin itse levitelt i leeminäin lauseenleinäkäs                                                  
la miä kysyn siis kylvettäjältäin kyttöövä itse
la miä mainitsen maaleen toojaista miä mainivo itsijään
i annaha vaa miule kampa kantajain
i mihipä miä suin kaik surruin suurijen tusakas
i mihipä miä kampaan kaik kaihot kaitoileinäkäs".

[neito itkee saunassa kassaa purettaessa, pyytää kampaa johon voi sukia surunsa, kerätty Inkerissä Lokan kylässä]

"Kuulekka kupukkakukkaiseen 
kuule kupukkakukkaiseen
jo helisööt helliiät kellot
jo pumajaat pulmakellot pulpukkakukkaiseen
vet nyt jo miä veeretän siun veerestää vesin vaalimaiseen
toissee paikkaa parkkulakukkaiseen
toissee talloo tassoiteltuiseen
emmä lase sinnua sellaisee lainehesse
emmäkä veeretä sinnua vesivirttaa vesin vaalimaiseen
et tullooki tulituho siule tukkoipäähyeen
veeretämme siun vetoivirtaisee vesin vaalimaiseen
lasen siunki loontaan lainehesse laukkoilintuiseen
ku mahtuist maksoihe miun maalen toomaiseen
sylväjäisinki syvämeseen synnyitellyiseen
asettelisin jällee siun alle rintojen akkimaiseen
mut et sylvähy vaa syvämehhee miun synnyteltyseen
etkä asetu miule ennää alle rintojen akkimaiseen
nyt veeretänki vetoivirtoiseen siun vettoisen virrakkahan
nyt lasenki siun vetoilainehesse laukkoilintuiseen".

[emo itkee jäähyväisitkua, kerätty Inkerissä Lokan kylässä]
     
"Joko työ nyt liittoilittakii ikiliittoisii
joko työ laittelittakii miun laatusenne lapse".

[neito itkee piilosta tullessaan, kerätty Inkerissä Soikkolan kylässä]
     
"Viheriäinen päivän vihitös
nuorika päivännousu
laske maahan miulle mainiolle
ojentelemaan onnikerrastain
sääyttelemään säästiajastain
parahin puolipäivä
laske maahan mulle mainiolle
ojentelemaan onnikerrastain
pohjoispuoli mulle polttunehelle
laske maahan mulle mainiolle
ojentelemaan onnikerrastain".

[neito itkee ja kumartaa päivänsuunnille saunasta tullessaan, kerätty Inkerissä Soikkolan kylässä]
     
"Mihenpä pesettelette
mihen valkaelette
on mulla käsiä itsellän".

[neito itkee saunassa korvojen pestessä päätään, kerätty Inkerissä Soikkolan kylässä]
     
"Kohallist korvoikuntaiseent
oikiaist olkanpäähyeent
tuokaa turkkiturva
tuokaa viittavarjo
la miä turvistan tusakkahhain
la miä varjostan vaivoisin virrakkahhain
libo sen verran lie turvaa tusakkahal
libo sen verran lie varjoa vaivoisin virrakkahal itsellään".

[neito pyytää korvallisia tuomaan turkin jonka alle voi piiloutua, kerätty Inkerissä Tarinaisin kylässä]    

"Ku syntyis synnyttelijäiseen
ku kelpais kerittelijäiseen
nii sylväele syämees synnyttelijäiseen
vajattele vatsahas vaalijaiseen
enne kui vieroittelet vieryestää
vesin vaalijaiseen".

[neito itkee emolleen, kerätty Inkerissä Tarinaisin kylässä]
     
"Elä murehi muijoisin tuomaiseni
elä huokaile huoliteltuiseni
elä heittii nii suuree surruu sukimaiseni
nii suuree muurehesse muijoisin tuomaiseni
vet en miä paa kuolemaa koroteltuiseni
miä ved paan elämää ehiteltyiseni
ota tarkka taito tassoiteltuiseni
muudra muisto muijoisin tuomaiseni
arvaele aseteltuiseni
tuumaele tuutimaiseni
kaik ajatukset akkimaiseni
kaik tuumat tuumaa tuutimaiseni
vet emo opetti ottamaiseni
emo nevvoi kaik nevvot sullaine sukimaiseni
emo kaik päivät päätti päivälle tuomaiseni
emo oikoi kaik ohjat ottamaiseni
elä katso ylen ylenottamaiseni
emon oppii ottamaiseni".

[emo lohduttaa neitoa, kerätty Inkerissä Vääräojan kylässä]
     
"Kaik ootta suuttuneet suuritusakkahalle suuri sukkuuni
helle heimo heikoihuolekkahalle
ku ei voi kutsua kenkää kurjaa itsyttään
heittäkää hot helle sana heikoihuolekkahalle
antakaa hot armas sana alahtunehelle".

[neito ihmettelee sukulaistensa käyttäytymistä, kerätty Inkerissä Oussinmäen kylässä]
     
"Kaikpa noisitta atrialle miulle alahtunehelle itselleen
kaik noisitta iltaiselle ikionnettomalle
miksipä että kutsu kurjaa itsyttään iltaiselle ikionnetointa
atrialle alasarmotointa
jo taitaa tuumaatta vieroitella vettyisin virrakasta
ku että kutsu atrialle alahtunutta
iltaiselle ikionnetointa
antakaa hot viimein kerta keiolle itselleen
viimein atria alahtuneelle
jo nyt onki viimein päivä päiväkkähälle
viimein kerta keitoleinekkähälle
viimeist suutkit suuritusakkahalle
jopa pitää vierahisse vettyisin virrakkahalle
isoin lämmäst läyleleinekkähän
isoin suojast sortoleinekkähän".

[neito ihmettelee ilman häntä ruokailevia sukulaisiaan, kerätty Inkerissä Oussinmäen kylässä]

"Suuret kiitokset naisen sukimaist
naisen parmahin pitelömäist
kaik tulitta tusakkahalle
valuitta naisen vaalimaist
suuret i pienet, vanhat i vakkaahat
laatimaa miule leineleipää
vieläk laaitta leineleivän leinekkähälle itselleen
vai laaitta iloleivän ikionnettomalle
jos laaitta kyynelleivän
tali jos laaitta itkuleivän ikionnettomalle
en antais volliia vuosin tuojaiselleen
leikkoisin leivän liekuttelijaiseltaan
pilkkoisin leivän pitelijäiseltään
vaan en tiijä miä polloin
en tiijä miä onnetoin osaistaan
kylän naist naisen kylveteltyist
naapurin naist naisen ilmoille imeteltyist
avatkaa kiukaa alahtunehelle
ottakaa lauta lausehikkaalle
la miä katson kaitoileinekkähhäin
leineleipää kurja piika
ku pallaa leipä paljolta itseltään
siin ensi onni onnettoman
temmattii leipä leinekkähälle
kiukaast kirjakkahalle
paistumast paljolle itselleen".

[neito itkee hääleivän paistoon kokoontuneille naisille, leivän väristä ennustetaan, kerätty Inkerissä Oussinmäen kylässä]
     
"La kysyn kyvenpaitaiseltaan
ämmöin kylveteltyiseltä
ismarut isytlinnaiseen
vieläk suutuit sulkkutukkaiseen
vihassuit ämmöin viljoin vaalimain
ku vierittelet vierahien vieryesse vettyisin virrakkahan
kuulekka kultakervehyiseen
mitä keität keroipaglaiseen
vakoitat vahoitukkaiseen
vai keität metoimakiaa mainivolle itselleen
kattaajavettä kaitoileinekkähälle
mallaisvettä mainivolle
ku lienöö karkea kaiholle itselleen
siis lienöö ohut osa onnettomalle itselleen
kaita tsäästi kaitoleinekkääl
ku lienöö metoimakkiia mainivolle itselleen
ku lienöö makkiia mallaisvesi
siis lienöö oikia osa onnettomal itsellään".

[neito itkee katajajuomaa keittävälle isälleen, juoman mausta ennustetaan, kerätty Inkerissä Oussinmäen kylässä]
     
"Päivänpä nousu nojahunehelle itselleen
tulkaakka miun turvaisekseen
käykääkkä miun armokseen alahtunehelle itselleen
murkinapäivä monimuurehekkahalle itselleen
tulkaakka miun armokseen alahtunehelle itselleen
päivän lasku lausehikkahalle itselleen
antakaakka anteeks alahtunehelle itselleen".

[neito itkee kolmelle päivän suunnalle, kerätty Inkerissä Uusikylässä]

"Sakiaisetka makiaiset saunan löylyt
lähtekääkkä miun lämmäisekseen
käykääkkä kerallaan kervonnehelle itselleen
parvehen paljolle itselleen".

[neito itkee saunalle kylvettämisen jälkeen, kerätty Inkerissä Uusikylässä]
     
"Armahainenka minun avaraviittaiseni
leppiäinenkä minun leeloisaapukkahaiseni
laseko lastusavu minulle lausehikkaalle itselleni
teekkä tervasavu minulle sammuneelle itselleni
tukehutteka tähän tuskaan tusakasta itseäni
läkähyttelekä tähän lämmään läylöileinekästä itseäni
surmaileka tähän tuskaan suuritusakasta itseäni
kalmaaka tähän kaihoon kaihoa itseäni
salpaeleka satoin salpoin keralla portti minun saapassääryeni
teekä tervaportti minun puolainsaapukkaiseni
kaivaka syvä kanava minun kantelöikätyeni
rauvoitteleka rauta-aita minun avaraviittaiseni
pistelekä pistiaita minun pitkäpaitasueni
eläkä lase ilmilajua lausehikkahalle
eläkä lase ilmituhoa, tunnossaapukkaisen tusakkahalle itselleni".

[neito itkee isälleen, itkussa kerrotaan sulhasjoukon tielle pystytetyistä esteistä ja tulista, kerätty Inkerissä Soikkolan kylässä]
     
"Mihinpä kengittelet keroipaglaseni
mihinpä ansoittelet avaraviittaiseni
onhan miulla kaksi kättä kätkelikkäällä itselläni
onhan miulla kymmenen sormea sortoleinäkkäällä itselläni
kymmen kynttä kytövin karkehikkaalla itselläni
millä kengitellä keitoa itseäni
millä ansoittaa ikäisinarmotointa itseäni
kengitteletkö onnen kengät onnettomalle itselleni
pagloitteletko onnen paglat paljohuolekkahalle itselleni
ansoitteletko tsäästiansat armottomalle itselleni
vai kengitteletkö itkukengät ikäisenonnettomalle itselleni
vai ansoittelet kyynelansat armottomalle itselleni
vai pagloittelet tuskapaglat tusakkahalle itselleni
vai jo noiset vieroittelemaan vieryestäs vetyisin virrokasta itseäni
vai jo noiset harottelemaan halukasta itseäni".

[neito itkee kenkiä jalkoihinsa sovittelevalle veljelleen, kenkien sopivuudesta ennustetaan, kerätty Inkerissä Soikkolan kylässä]
     
"Ved miä jo viimoi kertaisen turkkaelliin ilmoille
tuuittelijaiseen tupakuntaisesta
viimoi kertaisen oon nyt isoilinnaisen
ikkunan alaisella".

[neito itkee synnyinkotinsa kynnyksen yli astuessaan, kerätty Inkerissä Tyrön kylässä]
     
"Salpaelkaa nyt satoin veräjäist
ja lutisselkaa nyt satoin tuhansiin lukkusiin
nyt karhukansa kaauksenteloo meijen kannen ääryeen
susijoukko jovvuksenteloo meijen tuimaan tupakuntaan
salpaelkaa minnua hot salvan sisäiseen
lutistelkua minnua hot sattoin tuhantuisiin lukkuisiin
ilmi kalma kaauksenteli meijen kannen ääryeen
ja ilmi surmain tuli meijen tuvan suuruelta".

[neito itkee sulhasjoukon lähestyessä, kerätty Inkerissä Tyrön kylässä]
     
"Miun haleain sisoihanhueen
mitä työ nyt levittelettä miun lieminäisiään 
ja harotteletta miun haluhiuksiaan 
ja koroitteletta miun kovaossaisen kassaistaan
kun miä vast kampaelin kaiho onnettomain
ja vast miä suin surukkahain
ja miä solmuelin kovvaa solmueen".

[neito itkee saunassa kassansa päästäjille, kerätty Inkerissä Tyrön kylässä]
     
"Miunpa kallehoikkaset kasvinkumppaniin
myöpänen juoksentelimma yksin joukkosin
nytpänen meit eroitellaakii eri osasii
älkääpäinen työ muistehoitella
hotpanen lie viskaellutkii vihapakinaisii
kerskaellutkii kiropakinaisii
unohutelkaa univuotehelle, anteeksi antehoitelkaa
älkääpäinen työ muistehoitelko miusta kovaosaista
onnettomaista lapsen latvaista".

[neito itkee lapsuudenystävilleen, kerätty Inkerissä Tyrön kylässä]
     
"A siä miun veröväinen velloivaahteroiseen
a mitäpä siäkää et kieltelöitellyt miusta lakiaikkaista
lapsen latvukkaista
a onnettomaista orpolapsukkaista
a kuinpa miä mänik tuonne vierahaisiin vesivanhempaisiin
tikipä tuntimattomaisiin
kuinpain miä alkaelenki siellä astuellakki
ensimmäikkäisillä askeloikkaisilla
siä miun veröväinen veikkomarjaiseen
eikpäin siun oo haikiain harotellakki a miuista
lakiaikkaista lapsen latvukkaista
liekköpäin miä lienyt liika lintu teillä liioitellakseen
ennepäin työ olisitte asettaneet miun alimmaiseksi aiasvitsaiseksi
kuinpa työ vaa laitteloittelette a miusta lakiaikkaista
lapsen latvukkaista
a onnettomaista orpolapsukkaista".

[neito itkee veljelleen kiukaalla maaten, kerätty Inkerissä]
     
"Kylvättehää sie miun siityinen sisärkanasein niil koriail koivun oksasil niil leppiäisillä lehen kantasil
jokos sie varustelit miun siityinen sisärkanasein niil kerkiäisilllä kesokiirehoisil
jokos sie varustelit ne koriaist koivun oksaist ne leppiäist lehen kantaiset
milläs sie nyt kylvöttelet siitystä sisärkanastais 
nyt varustelet miun siityisä sisärkanasein miun valkiaista kasvovarrostain
varustelet niille kerkiäisil kesokiirehoisil".

[neito itkee saunassa sisarelleen, kerätty Inkerissä Miskylässä]
     
"Ah kun miun kaunis kantelijain kylvettelit miun osattomilla onnen koivun oksasilla
a ku oisit kaunis kantelijain kylvetelt osavaisil onnen koivun oksasil, noille isän kaunoille katon alaisille
ah kun voalit minua vieraille kaunoille katon alaisille
ah ku en olt luotu noille isän kaunoille koakkapeltosille
ah ku et luonut minua ja kylvetelt minua noille viheriäisille isän niityn alaisille
ah ku jouvun vieraille viheriäisille vieraille maan paikkaisille
ah ku jouvun surkuttelemaa noina suurina suntakoamusina
ah kun jouvun lailaittelemaa noina lakiaisina lauvantakiltasina
murehtelevaisena muuttelemaa vieraille katon alaisille".

[neidon jäähyväisitkuja, kerätty Inkerissä Mustapään kylässä]
     
"Nouse yllää oaamusilla anivarahaisilla varustelemaa niitä ikuvaljahaisii
makaelemast niitä huolettomii huomenoisii
nyt miun suurempaine sukukuntaiseini
kylvetelkää minuva niillä leheväisil lehenkantasiilla
miun siityisä sisarkanasein
kenkittelehää nyt minuva vieeterhoine velivalkiaisein
kenkittelehää niil kepiäisil kenkäsillä
sorittelehaa niil soriaisilla sukanvartosilla
soittelehaa miun vieterhoine velivalkiaisein
niil ilokielosilla tuohustorviloilla
varustelehaa miun vieterhoine velivalkiaisein
ne valkiaist ikuvaljahaist
älä varustele niitä suurii suruvaljahaisii".

[neito herättää nukkuvat sukulaisensa, kerätty Inkerissä Mäkienkylässä]
     
"Suoruttele miun siityinen sisärkanasein miu soriaisii sulkkusuortuvaisiain
kampajele niitä kunnon kuitrutukkasii
kui ette antaneet tuulutella taivahan tuulosen
harjaella niillä ilman havusin
kui nyt peitellään niillä ikupeittehoisilla
katellaan niillä ikukattehoisilla miu kunnon kuitrotukkasein
miu soriaiset sulkkusuortuvaisein
älkää unehutelko miu siityset sisärkanasein illalla ikimyöhäsin
arkiaamulla anivarhasin
kaihojeletta työ niillä kaunehoisilla kauraraatehoisilla 
kaihojeletta työ miu siityiset kanasein
suurinna suntakaamusinna
kaunehoisil marjakankahilla
niillä soriaisil sotkuvalkamaisil".

[neito itkee hiuksiaan sukivalle sisarelleen, kerätty Inkerissä Miskylässä]
     
"Suvi sulkkusuortuviais
nyt peittelen ikupeittehoisilla
kattelen ikukattehoisil
jottei tuulottele ne taivahan tuuloset
eikä harjaele ne ilma havuset
kennes kanssa mie nyt kerkiäsin kesokiirehoisilla
niillä soriaisil sotkuvalkamoisilla
kaunehoisil kauraraatehoisilla".

[sisar itkee sukiessaan neidon hiuksia, kerätty Inkerissä Miskylässä]Ei kommentteja:

Lähetä kommentti